Idén is JÓ JÓbudán!

A JÓbuda Közösségi Alapítvány meghirdeti harmadik támogatási pályázatát, mellyel Budapest III. kerületében bejegyzett és itt tevékenykedő civil szervezetek, civil- és lakóközösségek, informális csoportok munkáját segíti.

Alapítványunk célja, hogy összekössünk helyi ügyeket helyi erőforrásokkal, azaz óbudai civil kezdeményezéseket és közösségeket támogassunk, ezzel erősítve a kerületi civil aktivitást és az adományozói kultúrát, növelve a helyi összefogást és a helyi társadalom erejét.

Pályázatunkat Budapest III. kerületében működő közösségeknek írjuk ki, a lakóközösségek életét javító, a közösségtől leszakadó generációk, csoportok bevonását, illetve az élhető, szerethető és fenntartható óbudai lakókörnyezetet célzó kezdeményezések támogatására.

Olyan, helyi közösségek által megvalósítani kívánt projekteket várunk, amelyek kapcsolódnak a JÓbuda Közösségi Alapítvány céljaihoz, az óbudai környezet javításához, a közösségek erősödéséhez, a generációk közötti szálak erősítéséhez, Óbuda civil életének gazdagításához, a helyi erőforrások közösségi célú felhasználásához.

Kik pályázhatnak?

 • Budapest III. kerületében bejegyzett székhellyel rendelkező, és a kerületben tevékenykedő civil szervezetek (egyesületek, alapítványok);
 • Budapest III. kerületében működő, jogi személyiséggel nem rendelkező lakossági csoportok, informális közösségek.

Nem pályázhatnak: egyházak, for-profit, vagy politikai szervezetek, szakszervezetek.

Ha a pályázatot benyújtó közösség nem bejegyzett civil szervezet, jelöljenek meg egy szervezetet, vagy a közösség egyik tagját, aki vállalja a projekt pénzügyi lebonyolítását. Ebben az esetben a lebonyolítóval kötünk szerződést, és az ő bankszámlaszámára utaljuk a támogatási összeget.

Milyen projekteket támogatunk?

 • Olyan helyi kezdeményezéseket, amelyek közterületen valósulnak meg, vagy épp annak fejlesztésére, szebbé, közösségibbé és fenntarthatóvá tételére irányulnak;
 • Olyan helyi programsorozatok szervezését és/vagy civil hálózatok létrehozását, amelyek összehozzák az embereket, közösséget kínálnak a magányosan élők számára, segítséget nyújtanak a rászorulóknak;
 • Olyan  helyi kezdeményezéseket, amelyek helyben hasznosulnak, és magán vagy céges adományokból hosszabb távon is fenntarthatók lehetnek, ezáltal terjesztik a civil adományozás kultúráját;
 • Olyan helyi kezdeményezéseket, jó gyakorlatokat, amelyek példát mutatnak az egyének vagy közösségek ökológiai lábnyomának csökkentésére, a fenntarthatóbb életvitel megvalósítására;
 • Olyan összefogásokat (tanulókörök, közösségteremtő akciók, programsorozatok), amelyek hosszú távon is összekapcsolják a kerületben élőket/dolgozókat/tanulókat.

Nem támogatunk:

 • Politikai szervezeteket közvetve vagy közvetlenül támogató, állami és önkormányzati feladatkörbe tartozó, illetve gazdasági hasznot hozó tevékenységeket;
 • Olyan projekteket, amelyek egyéb forrásból a projekt megkezdéséig már támogatást kaptak;
 • Olyan projekteket, amelyek a szerződéskötésig lezárulnak.

A projektek megvalósításának időszaka:

2024. május 15. és 2024. december 31. között.

Mekkora összegre lehet pályázni?

Projektenként maximum 250 000 Ft összegre.

Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

A rendelkezésre álló teljes keretösszeg: 1 500 000 Ft. Fenntartjuk a jogot, hogy a pályaművek számától és tartalmától függően a keretösszeg egy részét nem osztjuk ki.

A pályázatban nyújtott támogatáshoz önrész és/vagy saját erőforrás (önkéntes munka, saját forrás) biztosítása is szükséges!

A támogatást az alábbi jogcímekre lehet fordítani:

 • Kis összegű eszközbeszerzés a projekt közvetlen megvalósításához;
 • Helyiség- illetve eszközbérleti díj (eseti);
 • Szállítás;
 • Dologi kiadások (pl. növényvásárlás, alapanyag-beszerzés);
 • Szolgáltatások, szakértők díjak;
 • Kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó kiadások (pl. grafikai munka, postaköltség, irodaszer, hirdetés);
 • Közös programokhoz szükséges belépődíj.

Hogyan lehet benyújtani a pályázatot?

-> online pályázati adatlap kitöltésével, legkésőbb május 31. éjfélig. A pályázat beérkezéséről visszaigazolást küldünk e-mailben.

A pályázat beadása előtt konzultációs lehetőségeket biztosítunk, ezek időpontját előzetesen egyeztetjük. Írásban is fordulhatnak hozzánk kérdésekkel a beadási határidőig a kozponti@jobuda.hu email címen.

Hogyan értékeljük a pályázatokat?

A támogatásokról az alapítványunk kuratóriuma hoz döntést. Előnyben részesítjük azokat a projekteket, amelyek

 • Nem egyszeri esemény létrehozását szolgálják, hanem hosszabb távon terveznek hatni egy adott közösség fejlődésére, vagy egy adott közösségi környezet javítására, vagy a közösség életében korábban részt nem vevő csoport aktivizálódására;
 • Konkrét közösség kialakítását és/vagy megerősítését szolgálják.

Az eredményt 2024. június második felében egy közösségi esemény keretében hirdetjük ki, valamint a honlapunkon és a Facebook – oldalunkon is közzétesszük.

Szerződéskötés:

A nyertes pályázókkal az eredmény kihirdetése és személyes kapcsolatfelvétel után kötünk szerződést.

A támogatást előfinanszírozás formájában, egy összegben, a pályázó szervezet/közösség bankszámlájára utaljuk.

Amit a pályázathoz tudni kell:

A JÓbuda Harmadik Kerületi Közösségi Alapítvány egy helyi független támogató szervezet. Helyi forrásokból gyűjt adományokat a közösség ügyeinek, kezdeményezéseinek támogatására. Összekapcsolja az adományozókat a megvalósítókkal, ezzel fejlesztve a kerületi kapcsolatokat és a közösség iránti bizalmat. Ezért is törekszik az átlátható, jogszerű működés mellett folyamatos kapcsolattartásra és partneri együttműködésre a projektek megvalósítóival. Nem az adminisztráció a cél, hanem a pályázatban tervezett program sikere, ezért szükség szerint szakmai támogatás lehetőségét is biztosítja.

Várjuk a kerület életét jobbító ötleteket, projekteket!

Mottónk: „Mindenütt van hiány és mindenütt van többlet – kössük össze őket!”